MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Tuesday, February 6, 2018

Sunday, January 7, 2018

PRESBYOPIA LÃO THỊ


PRESBYOPIA

LÃO THỊ
Judith Lee and Gretchyn Bailey; reviewed by Vance Thompson, MD

Judith Lee and Gretchyn Bailey;
Vance Thompson, MD biên tập

The eye's lens hardens with age, resulting in blurred near vision. This is called presbyopia.
Thủy tinh thể cứng dần theo tuổi tác, khiến cho nhìn các vật gần bị mờ đi. Gọi là lão thị (presbyopia)

Presbyopia usually occurs beginning at around age 40, when people experience blurred near vision when reading, sewing or working at the computer.

Lão Thị / viễn thị do lão hóa (Presbyopia) thường xẩy ra bắt đầu khoảng 40 tuổi, khi người ta cảm nhận thấy khả năng nhìn gần bị mờ đi khi đọc sách, may vá hoặc làm việc với máy tính.

You can't escape presbyopia, even if you've never had a vision problem before. Even people who are nearsighted will notice that their near vision blurs when they wear their usual eyeglasses or contact lenses to correct distance vision.
Bạn không thể tránh khỏi căn bệnh lão thị, ngay cả khi bạn chưa bao giờ có một vấn đề gì thị lực trước đây. Thậm chí những người đang bị cận thị cũng sẽ nhận thấy rằng khả năng nhìn gần bị mờ đi khi họ đeo kính mắt thông thường của họ hoặc kính sát tròng để điều chỉnh tầm nhìn xa.

Presbyopia is widespread in the United States. According to U.S. Census Bureau data, over 135 million Americans were age 40 and older in 2008, and the country is growing older: The median age reached 36.8 in 2008, up 1.5 years since 2000. This growing number of older citizens generates a huge demand for eyewear, contact lenses and surgery that can help presbyopes deal with their failing near vision.
Lão thị phổ biến tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, hơn 135.000.000 người Mỹ ở lứa tuổi 40 trở lên trong năm 2008, và quốc gia này đang già đi. Độ tuổi trung bình là 36,8 vào năm 2008, tăng 1,5 năm kể từ năm 2000. Con số ngày càng gia tăng về người lớn tuổi tạo ra một nhu cầu rất lớn về kính đeo mắt, kính áp tròng và phẫu thuật mà có thể giúp người bị chứng viễn thị do lão hóa giải quyết khiếm khuyết về khả năng nhìn gần của họ.

Tuesday, January 2, 2018

When Stalin Faced Hitler Khi Stalin đối mặt Hitler

When Stalin Faced Hitler
Khi Stalin đối mặt Hitler


Who Fooled Whom?

Ai lừa được ai?
Stephen Kotkin
Foreign Affair Sep 19th 2017

Stephen Kotkin
Foreign Affair 19/9/2017

Through the first four decades of his life, Joseph Stalin achieved little. He was born in 1878 to a poor family in Gori, Georgia, then part of the Russian empire. His father was a cobbler; his mother, a cleaning lady and seamstress. Stalin’s childhood, illnesses and mishaps included, was largely normal for the time. He received good marks in school and, as a teenager, got his poems published in well-regarded Georgian periodicals. (“To this day his beautiful, sonorous lyrics echo in my ears,” one reader would later recall.) But he did not sit for his final-year exams at the Tiflis Seminary and failed to graduate. Instead of becoming a priest, he became an underground revolutionary fighting tsarist oppression, spending the next 20 years hiding, organizing, and serving time in prison and internal exile in Siberia.

Cho tới trước năm 40 tuổi, Joseph Stalin đạt rất ít thành tựu. Ông sinh năm 1878 trong một gia đình nghèo ở Gori, Georgia, nơi sau này trở thành một phần của đế chế Nga. Cha ông là một người thợ sửa giày và mẹ là thợ giặt và may vá. Thời thơ ấu của Stalin tính cả những lúc đau ốm và bất hạnh có thể xem là khá yên ấm. Kết quả học tập của ông được nhiều điểm tốt, và ở tuổi thiếu niên, nhiều bài thơ của ông đã được xuất bản trên các tạp chí uy tín ở Georgia. (một độc giả sau này hồi tưởng lại, “cho đến tận bây giờ những vần thơ đẹp đẽ, êm đềm này vẫn còn vang vọng trong tai tôi”.) Nhưng ông đã không tham gia kì thi cuối cấp tại trường dòng Tiflis và không thể tốt nghiệp. Thay vì trở thành mục sư, ông đã tham gia vào lực lượng cách mạng ngầm để chống lại sự áp bức của chế độ Nga Hoàng, sau đó ông trải qua 20 năm tiếp theo tổ chức cách mạng, ẩn nấp, ngồi tù và bị đày sang Siberia.

BIRTHRIGHT QUYỀN SINH CON

BIRTHRIGHT

QUYỀN SINH CON
What’s next for Planned Parenthood?

Chuyện gì sẽ xảy ra với việc làm mẹ kế hoạch hóa
By Jill Lepore
New Yorker, Nov 14th, 2011
Jill Lepore
New Yorker, 14 tháng 11, năm 2011.Margaret Sanger opened the country’s first birth-control clinic, in Brooklyn, in 1916, an action that led to her being arrested and sentenced to thirty days in jail.

Margaret Sanger đã khai trương phòng khám kiểm soát sinh đẻ đầu tiên ở Brooklyn, năm 1916, một hành động dẫn đến việc cô bị bắt và bị kết án 30 ngày tù.
The Planned Parenthood health center in Brooklyn occupies ten thousand square feet on the sixth floor of an office building across the street from a courthouse. After you get off the elevator, you have to go through a metal detector. A guard behind bulletproof glass inspects your bags. The day I was there, in June, the waiting room was full; the line at the registration desk was ten deep. A bowl on the counter was filled with condoms, giveaways. A sign on the wall explained Plan B, the morning-after pill. In the waiting room, a couple of dozen women sat in rows of blue plastic chairs, texting. A few wandered over to a display of glossy brochures and picked up “Am I Ready to Have Sex?” or “Birth Control and GYN Care: For free. For real.”

Trung tâm sức khỏe của tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình (KHHGĐ) ở Brooklyn, Nữu Ước chiếm trên 10 ngàn square feet trên tầng sáu của một tòa nhà. Sau khi bước ra khỏi thang máy, bạn sẽ phải đi qua một máy quét kim loại. Một nhân viên bảo vệ ngồi sau tấm kính chống đạn dày sẽ khám xét túi xách của bạn. Lúc tôi tới đó, vào một ngày tháng Sáu, thì trong phòng chờ đã đông người, với hơn 10 người đang đứng xếp hàng trước bàn đăng ký. Trên mặt quầy có một cái tô đựng bao cao su để cho không. Trên tường có một tấm bảng giải thích Kế hoạch B- viên “Thuốc Ngừa thai Sáng hôm sau”. Trong phòng chờ, khoảng vài chục phụ nữ đang ngồi trên những chiếc ghế nhựa màu xanh dương, nhắn tin trên điện thoại. Một vài người thơ thẩn tới chỗ kệ đựng tờ rơi, chọn lấy “Tôi đã Sẵn sàng để Quan hệ Tình dục chưa?”, hay là “Sinh đẻ Kế hoạch và Chăm sóc Phụ khoa: Miễn phí.”

Saturday, December 23, 2017

WHAT TO DO ABOUT CHINA’S “SHARP POWER” Đối phó với “quyền lực nhọn” của Trung QuốcWHAT TO DO ABOUT CHINA’S “SHARP POWER”

Đối phó với “quyền lực nhọn” của Trung Quốc
China is manipulating decision-makers in Western democracies. The best defence is transparency

Trung Quốc thao túng giới lập pháp phương Tây. Đối sách tốt nhất là đề cao sự minh bạch.

The Economist
Dec 14th 2017

The Economist
14/12/2017

WHEN a rising power challenges an incumbent one, war often follows. That prospect, known as the Thucydides trap after the Greek historian who first described it, looms over relations between China and the West, particularly America. So, increasingly, does a more insidious confrontation. Even if China does not seek to conquer foreign lands, many people fear that it seeks to conquer foreign minds.

Khi một cường quốc đang lên thách thức một cường quốc đang cầm đầu thì chiến tranh thường xảy ra – đó là Bẫy Thucydides, gọi theo tên sử gia Hy lạp dùng cụm từ này đầu tiên – và đó là tình thế đang bao trùm quan hệ giữa Trung Quốc (TQ) với phương Tây, đặc biệt là với Mỹ. Cũng trong tình thế này, đang xảy ra một cuộc xung đột ngấm ngầm nhưng gay gắt: TQ đang tìm cách khống chế dư luận các nước, dù có lúc không tìm cách chiếm đoạt đất đai xứ người.